Dataskyddet 50 år: Var står vi idag?

Datalagen (1973:289) var världens första nationella lagstiftning som reglerade datoriserad behandling av personuppgifter på ett heltäckande sätt. Under jubileumsåret 2023 publicerades antologin Dataskyddet 50 år – historia, aktuella problem och framtid. För att uppmärksamma utgivningen arrangeras ett öppet seminarium om dataskyddets dåtid, nutid och framtid.

Under seminariet diskuterar några av bokens författare i tre paneler.

  • Utvecklingslinjer och framtid
  • Dataskyddets roll och ställning
  • Praktiska frågor och arbetssätt

Eftermiddagen avslutas med ett (försenat) födelsedagsmingel.

Tid: Tisdagen den 16 januari 2024, kl. 15-18

Plats: Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28.

Kostnad: Gratis. Tack till våra sponsorer!

Anmälan: dataskyddet50ar@kahnpedersen.se (antalet platser är begränsat)

Välkommen!

Redaktionskommittén
Daniel Westman, Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman, David Törngren och Martin Brinnen

Sponsorer av seminariet:

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙