Innehåll

Förord

Utvecklingslinjer och tillbakablickar

Dataskydd i ständig utveckling – en myndighetschefs betraktelser
Lena Lindgren Schelin

Dataskyddet – en följeslagare i snart 30 år
Elisabet Reimers

Registrerte personers rettigheter i et 50-årsperspektiv
Dag Wiese Schartum

”Man behöver inget paraply när det inte regnar” – Datainspektionens rapport till regeringen om personuppgifter på internet 1999 – Undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen
Hans-Olof Lindblom

Från rådgivande rekommendationer till enhetlighetsmekanism – så har EU-samarbetet kring dataskyddsregler utvecklats sedan 1990-talet
Elisabeth Jilderyd

Missbruksregelns uppgång och fall
Karl-Fredrik Björklund och Henriette Wejdmark

Utvalda rättsfrågor och fallstudier

Challenges to the extraterritorial enforcement of data privacy law – EU case study
Michal Czerniawski and Dan Svantesson

Behandling av anställdas personuppgifter – ett antal praktiska scenarion
Johan Thörn och Johan Sundberg

Edition av handlingar som innehåller personuppgifter
Henrik Bengtsson

Avtal om dataskydd och sekretess till skydd för enskildas personliga förhållanden
Gustaf Johnssén

Domstolarnas registerförfattningar och de kommersiella rättsdatabaserna
Nils Sjöblom

Digital marknadsföring – när verkligheten möter juridiken
Agnes Hammarstrand

Nationella läkemedelslistan, dataskyddet och den regionala självstyrelsen – en fallstudie i svensk e-förvaltning
Erik Janzon

Dataskyddet från ett lagstiftningsperspektiv

Dataskyddsreformen från ett svenskt perspektiv
Manne Heimer och David Törngren

Registerförfattningarna och dataskyddsförordningen
Sara Ahmed och Sören Öman

Några reflektioner om särregleringen av personuppgiftsbehandling för brottsbekämpning
Gunnel Lindberg

Finalitetsprincipen försvårar en effektiv brottsbekämpning
Sofie Lindblom

Dataskyddets rättsliga omgivning och sammanhang 

En omöjlig ekvation? Konflikten mellan dataskydd och det särskilda grundlagsskyddet för yttrandefriheten i TF och YGL
Martin Brinnen

Dataskyddsförordningen – det digitala årtiondets drottning
Hajo Michael Holtz och Jonas Ledendal

Data protection beyond data protection regulation
Johanna Chamberlain and Andreas Kotsios

Dataskydd – för hållbar innovation och digitalisering
Erica Wiking Häger och Ängla Pändel

Exploring the Relationship Between Article 22 of the General Data Protection Regulation and Article 14 of the Proposed AI Act. Some Preliminary Observations and Critical Reflections
Liane Colonna

Digital records management in public administration
Cecilia Magnusson Sjöberg

Dataskyddets metodfrågor
Daniel Westman

Dataskyddet från ett praktikerperspektiv

Skapa inbyggt dataskydd genom bra konsekvensbedömningar
Monika Wendleby

bara vara dataskyddsombud (dso): lillebrors stol, bestick och bordsskick
Olle Pettersson

Effektiv dataskyddstillsyn i AI-åldern – tryckfrihetsförordningen som ett potentiellt hinder
Ulrika Söderqvist

Legal tech för dataskydd. Kan teknik lösa de problem som tekniken skapat?
Staffan Malmgren

Forum för dataskydd – dataskyddets röst i natten
Caroline Olstedt Carlström och Filip Johnssén

Externa perspektiv på dataskyddet

Det bidde ett monster: den svenska integritetslagstiftningen som demokratiproblem
Kajsa Klein och Lars Ilshammar

Metaintegritet – en ny modell för framtidens dataskydd
Daniel Akenine

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙