Dataskyddet 50 år – historia, aktuella problem och framtid

Under 2023 fyller dataskyddslagstiftningen 50 år. Datalagen (1973:289) var världens första nationella lagstiftning som reglerade datoriserad behandling av personuppgifter på ett heltäckande sätt. Lagen ersattes 1998 av personuppgiftslagen (1998:204) som i sin tur upphävdes 2018 när EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) började tillämpas.

Senaste nyheterna

Innehåll

Pris: 695 kr inkl. moms

Frakt tillkommer.

Beställ boken

Dataskyddslagstiftningen har under sina femtio år blivit alltmer betydelsefull, inte minst som en följd av samhällets omfattande digitalisering. Samtidigt har lagstiftningen blivit mer omfattande och komplexiteten har ökat. Genom GDPR har dessutom mycket kraftfulla sanktioner tillkommit.

50-årsjubiléet innebär ett tillfälle att blicka bakåt, men också att analysera olika delar av den gällande regleringen och att spekulera om framtiden. En antologi om dataskyddet med ett 30-tal bidrag kommer att ges ut i slutet av jubileumsåret.

Under året kommer det att vara möjligt att följa arbetet på denna webbplats och att ta del av kortare inlägg om dataskyddets historia och utveckling.

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙